Lærkeredens struktur

Strukturen i Børnehaven.

Vi ser hos børnene en glæde, ro og gode lege, efter at vi har fået etableret Nærhedsgrupperne (Musvitter og Spætterne) som en fast base.  Vi oplever at børnene er mere trygge, støjniveauet dalende, en bedre udnyttelse af alle rum og en større bevidsthed omkring ressource fordelingen.

Det er altid i den faste nærhedsgruppe, Musvit eller Spætte gruppe at man møder ind om morgenen fra kl. 8.00,  hvor der vil være de voksne tilstede, der er tilknyttet nærhedsgruppen. Det er i nærhedsgruppen man spiser i.

Dette gode tiltag, ønsker vi at udvide med endnu en dimension. Vi ønsker for de processer og gode relationer, der skabes i blandt børnene, at de også får mulighed for at være sammen med lege kammerater på eget aldersniveau.   Derfor har vi valgt, at have faste dage i ugen, hvor vi er i aldersgrupper på tværs af Musvitter og Spætter.

Derved opnår vi på en rolig og nærværende måde, at barnet ses af flere voksne, i et bredere flow med primærpædagogen, og et større samarbejde mellem uddannede pædagoger og medhjælpere.

Der skabes en mulighed for i langt større grad, at arbejde projekt orienteret med fokus på barnets nærmeste udviklings trin.

 

 

Strukturen i vuggestuen

Vi ser hos børnene en glæde, ro og gode lege, efter at vi har delt vuggestuebørnene op med de yngste og mellemste børn hos Ællingerne og Kyllingerne og de ældste vuggestuebørn fra 2 år til 3 år hos Gæslingerne. Der er 8 børn i hver gruppe. Når børnene har sovet middagslur, samler vi børnene i 2 grupper om eftermiddagen.

Vi oplever at børnene er mere trygge, støjniveauet dalende, en bedre udnyttelse af alle rum og en større bevidsthed omkring ressourcefordelingen.

Det er altid ude på stuerne, at man møder ind om morgenen fra kl. 8.00, hvor der vil være de voksne tilstede, der er tilknyttet stuen.

De yngste og mellemste vuggestuebørn er det det tryghedsskabende, varme og de nære relationer der er i centrum. Der foregår hen over dagen små alderssvarende aktiviteter /projekter ud fra de 6 læreplanstemaer.

Vi ønsker for de processer og gode relationer, der skabes i blandt børnene, at de også får mulighed for at være sammen med legekammerater på eget aldersniveau og lidt ældre børnehavebørn. Dette for at der er en glidende overgang til børnehaven. Vi har valgt, at have 2 faste dage om ugen, om formiddagen, hvor børnene er  i aldersgrupper på tværs af Gæslinger, (Musvitter og Spætter   Blå gruppe) hvor vi går sammen om at lave aktiviteter/ projekter og lege med udgangspunkt i de 6 læreplans temaer.

 Der skabes en mulighed for i langt større grad, at arbejde projekt orienteret med fokus på barnets nærmeste udviklings trin.

Derved opnår vi på en rolig og nærværende måde, at barnet ses af flere voksne, i et bredere flow med primærpædagogen, og et større samarbejde mellem uddannede pædagoger og medhjælpere.