Meneskesyn ,vores pædagogiske holdning og Kerneydelsen i Børnehuset Lærkereden

I Lærkereden er der sjovt og højt til loftet  hvor børn og voksne trives. Vores fornemmeste opgave er-

At skabe et trygt og kreativt miljø, der støtter og bidrager til børnenes trivsel, udvikling og læring. Et miljø der opbygger og styrker barnets selvværd, dets kreativitet, så barnets fulde potentiale kommer til udtryk. At barnet udvikler selvtillid og tro på egen formåen, at det kan og tør tage "ansvar"

At barnet udvikler en nysgerrig, åben og reflekterende  stillingtagen til dets møde med omverdenen. Barnet møder engagerede voksne der er tilstede og altid vil være der, når barnet har brug for det og hvor barnet altid bliver mødt med respekt.

Hvorfor: Fordi vi mener, at vi med glæde og tryghed og til passede udfordringer, kan være med til at udvikle og støtte børnene i deres dannelses rejse.

At vi med fokus på barnets selvværd, selvtillid, gøre dem modige nok til at de tør udtrykke sig,  have mod og følge egne drømme.

At skabe en kultur der er rummelig og evner at drage omsorg, inkluderer andre, og acceptere hinandens forskelligheder. Lærer børnene empati og omsorg, så de i den sidste ende vokser op til at blive  ansvarsbevidste, demokratiske samfundsborgere, med et meningsfuldt voksen liv.

Hvordan: Vi anerkender. ser,hører, forstår og går i dialog og interaktion med barnet og dennes familie. Når vi reflekterer og handler på det, vi kan se og mærke, og at vi gør en positiv forskel. Når vi tilbyder dialog og positiv anvisning. Når vi skaber trygge og tilpas udfordrende læringsrum hvor der er plads til fordybelse , Eksperimentering  i spændende legemiljøer og i sociale fællesskaber. Når vi voksne bruger vores viden i en fælles enighed om værdigrundlag og fælles faglige metoder og kollektiv evidens