Kultur Æstetik og Fællesskab

Hvordan et lære plans tema med "Tre Store Ord " kan omsættes til at give mening for vuggestue børn i Børnehuset lærkereden.

Artikel i pædagogiskforum 0-14

 

Dokumentation og evaluering af Kreative-Æstetiske læreprocesser til styrkelse af pædagogisk fællesskab og engagement i Lærkereden.

Rapport med støtte fra BUPL udviklings fond