Samvær med børn

Lærkeredens retningslinjer for samvær med børn

Regler for samvær i Lyngby-Taarbæk kommunes institutioner

Lyngby-Taarbæk kommune har fastsat et krav om, at samtlige institutioner under dens regi skal udarbejde en række skriftlige principper og retningslinjer for, hvordan man vil forebygge overgreb mod børn.

I reglerne står:

”Principper og retningslinjer skal drøftes mindst én gang årligt i personalegruppen og om nødvendigt revideres. Det skal være tydeligt for medarbejdere og for forvaltningen, hvornår principper og retningslinjer senest er blevet drøftet, og hvor de kan finde dem i fysisk form. Èn gang årligt samler ’Center for Uddannelse og Pædagogik’ op på dette”. (Fra ’Regler for samvær i Lyngby-Taarbæk kommunes institutioner’).

De enkelte institutioners retningslinjer:

Ovennævnte betyder, at hver institution udarbejder sine egne regler, og at disse er til drøftelse mindst en gang årligt i institutionen. Reglerne ligger på institutionernes hjemmeside, og der står, hvornår de senest er taget op.

I alle institutioner er det retningslinjer til personalet, der omtales som; den voksne, personen eller personalet.  Mænd og kvinder bruges ikke som betegnelse.

Nedenfor kan Lærkeredens regler for samvær med børn ses. Disse er senest drøftet i personalegruppen i  August 2019. Derudover bliver alle nye medarbejdere introduceret for Lærkeredens regler om samvær med børn, i forbindelse med deres ansættelse i Lærkereden.