Lærkeredens værdigrundlag

Lærkeredens værdier er, at skabe  et godt og trygt børne liv. Den enkelte medarbejder er engageret,drager omsorg  og er autentisk i samvær med børnene. Medarbejderen er med til skabe en atmosfære hvor trivsel, udvikling, leg og læring er i centrum.

I Lærkereden står vi for:

- Et skabende kreativt miljø 

- Trivsel, udvikling og læring

- Engagerede, tydelige, og omsorgsfulde voksne

- Inkluderende fællesskaber og venskaber 

- Anerkendelse; Se , hør og forstå barnet og mød det med respekt

- Forældre samarbejde

- Med inddragelse og involvering

- Udvikling og læring igennem tilpasset udfordringer

- Stimuler barnets fantasi, nysgerrighed og eksperimentering 

- Udvikle selvtillid, selvværd

- Udvikle selvhjulpenhed

- Konfliktløsning

- Styrket jeg identitet og bevidsthed om egen rolle