Overgange i børns liv

TVÆRGÅENDE GRUPPER 

I Lærkereden er de ældste vuggestue- og børnehave børn delt op 2 gange om ugen i tværgående aldersopdelte børnegrupper såkaldte farvegrupper.

Børnene fortsætter i deres børnegrupper med de samme voksne, til de når tidspunktet hvor de skal videre i skole.

I de aldersopdelte farvegrupper, skabes der mulighed for i langt større grad, at arbejde projekt orienteret med fokus på barnets nærmeste udviklingstrin. Vi opnår på en rolig og nærværende måde, at barnet ses af flere voksne, i et bredere flow med primærpædagogen, og et større samarbejde mellem uddannede pædagoger og medhjælpere.                                                  

I Lærkeredens pædagogiske arbejde lægger vi vægt på at, børnene finder ro og ligevægt, får mod til og være nysgerrig på, den verden de skal ud og ”erobre”. Børnene lærer, at være en god kammerat.

                                               STOREGRUPPE

Når børnene er ved at afslutte sit børnehave liv og skal starte i skole, holder vi inden, en afslutningsfest med middag, overnatning og morgenmad, hvor far og mor kommer og spiser med. Børnene vil få overrakt diplom med søde hilsner, snitte og bålbevis.

Det sidste år, mødes Storgruppen flere gange, med de kommende skolebørn fra Netværkets øvrige institutioner.

Formålet med, at de kommende skolebørn fra Lærkereden, kan mødes med de øvrige skolebørn fra HLL netværket, er at de kommer til at lære hinanden at kende og er med til at, ruste dem til en ny verden, skolen indbyder til

Der vil blive arbejdet, med de sociale kompetencer, at kunne modtage kollektive beskeder, børnenes selvværd og selvhjulpen hed og aktiviteter der er målrettet forberedelse til skolen.

Dette giver grobund for relations dannelse mellem børnene og ramme for personalets samarbejde på tværs af institutionerne.